Kwaliteit en Milieu

Bij ons staan kwaliteit en milieu hoog in het vaandel. Als voorbeeld voldoen wij aan de ISO 13485 certificering om de kwaliteit voor de medische toepassing te kunnen waarborgen. Met onze ISO 9001 certificering zijn we ook toegewijd aan klanttevredenheid en voortdurende verbetering. Bij iedere stap in het productieproces waarborgen wij de kwaliteit voor kostefficiëntie en laag afkeurpercentage van producten. Met het behalen van de ISO 14001 certificering houden wij rekening met het milieu. Met onze nieuwe productiefaciliteit uit 2017 hebben wij rekening gehouden met de allernieuwste energie-besparende maatregelen, zoals onze zonnecellen die op zonnige dagen onze energiebehoefte nagenoeg afdekken.

Regelgeving

Al onze producten en processen voldoen aan strenge richtlijnen zoals Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) en Restriction of Hazardous Substances (RoHS). Twee maal per jaar keuren wij van alle gebruikte chemicaliën en stoffen of ze voldoen aan:

  • REACH en RoHS wetgeving
  • REACH kandidaten lijst
  • SZW-lijst van kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen
  • Wetgeving m.b.t. labeling van gevaarlijke stoffen

Wanneer ze niet hieraan voldoen dan houden wij rekening met de gevolgen en passen wij ons gebruik aan.

Medische industrie

Voor de medische industrie gelden extra eisen m.b.t. regelgeving. Deze producten worden door onze klanten wereldwijd geleverd en moeten voldoen aan regelgeving van landen buiten de EU. Al onze medische producten zijn daarom gedeclareerd in BOMcheck. Deze organisatie verzamelt wereldwijde regelgeving m.b.t. elektronische en medische apparatuur, en geeft aan welke stoffen je producten niet mogen bevatten.

In het kader van de kwaliteitsnorm ISO 13485 zullen we benodigde wijzigingen aan producten alleen na overleg met en toestemming van de klant uitvoeren.

Conflict mineralen

Elementen zoals tin, tantaal, wolfraam en goud kunnen gewonnen worden in (de buurt van) landen waar conflicten heersen. De opbrengst van deze delfstoffen kan gebruikt worden om deze conflicten te bekostigen en hier willen wij niet aan bijdragen. Dit is gedreven door de Dodd-Frank wetgeving in de Verenigde Staten van Amerika en EU verordening 2017/821.

Ons beleid is daarom om geen conflict mineralen in het ontwerp van nieuwe producten mee te nemen die mogelijk uit conflict gebieden komen. Bestaande producten zullen we wijzigen zodat deze mineralen niet meer gebruikt worden.