Gewichtsbesparing in de transportbranche

Doelstelling

Gewichtsreductie en milieubesparing zijn belangrijke onderwerpen bij de transportbranche. Voor ons de uitdaging om gewichtsreductie mogelijk te maken en tegelijkertijd rekening te houden met kosten en geluidsreductie.

De benodigdheden vanuit de transportwereld:

  • Versimpeling van producten
  • Kwaliteitsgarantie
  • Gewichtsreductie
  • Lage productkosten
  • Geluidsreductie

Aanpak

Wij werken projectmatig samen met de klant op zoek naar toepassingen van composieten producten op gebied van gewichtsreductie. Onze ingenieurs bedenken mogelijkheden voor versimpeling, maakbaarheid en kwaliteit. Tegelijkertijd investeren wij continu in onze fabriek om producten goedkoper, sneller en beter te kunnen produceren.

Resultaat

Onze gewichtsbesparing in het eindproduct resulteert in 7% brandstofreductie. Met de toenemende brandstofprijzen en strengere milieu eisen, is dit een geweldig resultaat voor onze klanten.